Tuulivoimaloiden melumalleissa ongelmia

Joskus yksi kuva kertoo enemmän kuin nippu sanoja. Tässä kuvassa VTT:n tutkija Denis Siposen tiivistelmä merkittävistä paikkakunnista ja tähdellä merkittynä meluongelmat:


Tuulivoimalat aiheuttavat meluongelmia lähes kaikkialla jos lähistöllä on asutusta. VTT:n tutkijan mukaan Ympäristöministeriön melumallinnuksen ohjeistuksessa rakenteellisia virheitä, koska mallinnukseen liittyvä virheraja oletetaan sisältyvän tuulivoimalan melutason takuuarvoon (LWAd). Lisäksi mallissa säävaihtelut ja jaksollinen sykintä huomioidaan virheellisesti. Melumallinnuksessa myös tuulivoimavalmistajan antama takuuarvo (LWAd) pätee ainoastaan standardisääolosuhteissa.  Lisäksi tuulivoimalan koko saattaa kasvaa hankkeen aikana.

Yhdistettynä ongelmat johtavat siihen, että suojaetäisyys tulisi olla yhden voimalan tapauksessa noin 1.64 ja yhdeksän voimalan kanssa noin 1.84 kertaa mallinnettua suurempi.

Vastaavansisältöisiä havaintoja on esittänyt Sosiaali- ja terveysministeriön Johtaja Jari Keinänen jättämässään perustellussa mielipiteessä tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista.

Sysmän tuulivoimahankkeessa melumalli on tehty tavalla, jossa on tutkijan mukaan rakenteellinen virhe. Asutus on liian lähellä voimapuistoa. Sysmän kuuden voimalan tapauksessa suojakerroin olisi noin 1.75-1.80 kertaa mallinnettua suurempi.

Yleisradio uutisoi 25.3.2015 "Huminaa ja sykintää – tuulivoimaloiden melua arvioidaan väärin" ja kertoo "Isossa osassa Suomen nykyisistä tuulivoimala-alueista on havaittu meluongelmia. Meluongelmien taustalla on suunnitteluvaiheessa tehdyt virheet niin meluhaittojen arvioinnissa kuin tuulivoimaloiden sijoittamisessa."

Keskisuomalainen uutisoi aiheesta otsikolla "Tuulivoiman melua on aliarvioitu pahasti Suomessa" ja kertoo "Suurimmassa osassa tuulivoimala-alueista asukkaat ovat valittaneet asiasta hallinto-oikeuteen ja muutamassa tilanne on niin paha, että asukkaat ovat vaatineet viranomaisia puuttumaan meluongelmaan, kertoo Teknologian tutkimuskeskuksen tutkija Denis Siponen."

Esimerkkinä meluongelmien piilottelusta NWE Sales Oy toi Pöytyän kuntapäättäjät vierailulle Luhangan puistoon 19.3.2015. Pari tuntia ennen päättäjien saapumista paikalle kaikkein lähinnä asumusta oleva voimala pysäytettiin. Vastaavanlainen voimalan pysäyttäminen on tehty aikaisemminkin kun niitä on esitelty toisen kunnan vierailijoille. Vierailijoiden lähdön jälkeen pysäytetty voimala käynnistettiin. Yhdessä rakenteellisesti virheellisten mallien kanssa tämä on yksi osakokonaisuus, jolla kuntapäättäjille syntyy väärä mielikuva tuulivoiman haitoista.

Linkkejä:


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti